NL800 Trà lài Phúc Long 100g

NL800 Trà lài Phúc Long 100g

Mã : 800
38,000vnđ
6 lượt xem
NL584 Trà Hoa lài STC - 500g

NL584 Trà Hoa lài STC - 500g

Mã : 584
125,000vnđ
15 lượt xem
NL583 Trà Olong STC - 500g

NL583 Trà Olong STC - 500g

Mã : 583
120,000vnđ
12 lượt xem
NL582 Trà đen STC - 500g

NL582 Trà đen STC - 500g

Mã : 582
58,000vnđ
27 lượt xem
NL581 Trà sao vàng - trà đen 500g

NL581 Trà sao vàng - trà đen 500g

Mã : 581
55,000vnđ
9 lượt xem
NL580 Trà đen số 9 Búp trà tươi - 500g

NL580 Trà đen số 9 Búp trà tươi - 500g

Mã : 580
56,000vnđ
23 lượt xem
NL558 Trà sao vàng dứa - 300g

NL558 Trà sao vàng dứa - 300g

Mã : 558
19,000vnđ
15 lượt xem
NL557 Trà sao vàng lài - 300g

NL557 Trà sao vàng lài - 300g

Mã : 557
19,000vnđ
17 lượt xem
NL195 Trà Thái xanh 200g

NL195 Trà Thái xanh 200g

Mã : 195
52,000vnđ
25 lượt xem
NL194 Trà Thái đỏ 400g

NL194 Trà Thái đỏ 400g

Mã : 194
55,000vnđ
32 lượt xem
NL193 Trà đen Phúc Long 500g

NL193 Trà đen Phúc Long 500g

Mã : 193
118,000vnđ
21 lượt xem
NL192 Lục trà lài Lộc Phát 1kg

NL192 Lục trà lài Lộc Phát 1kg

Mã : 192
145,000vnđ
27 lượt xem
NL191 Hồng trà Lộc Phát 1kg

NL191 Hồng trà Lộc Phát 1kg

Mã : 191
145,000vnđ
27 lượt xem
NL190 Trà đen Lộc Phát 1kg

NL190 Trà đen Lộc Phát 1kg

Mã : 190
145,000vnđ
39 lượt xem
NL189 Trà Olong king 1kg

NL189 Trà Olong king 1kg

Mã : 189
165,000vnđ
19 lượt xem
NL188 Trà lài king 1kg

NL188 Trà lài king 1kg

Mã : 188
155,000vnđ
28 lượt xem
NL187 Hồng trà king vàng 1kg

NL187 Hồng trà king vàng 1kg

Mã : 187
90,000vnđ
21 lượt xem
NL186 Hồng trà king đỏ 1kg

NL186 Hồng trà king đỏ 1kg

Mã : 186
120,000vnđ
25 lượt xem
NL036 Hồng trà đặc biệt Royal 500gr

NL036 Hồng trà đặc biệt Royal 500gr

Mã : 036
85,000vnđ
15 lượt xem
NL035 Hồng trà Royal 500gr

NL035 Hồng trà Royal 500gr

Mã : 035
65,000vnđ
10 lượt xem