NL901 trà đen Wao 500g

NL901 trà đen Wao 500g

Mã : 901
85,000vnđ
62 lượt xem
NL900 trà lài Wao 500g

NL900 trà lài Wao 500g

Mã : 900
95,000vnđ
60 lượt xem
NL899 Trà olong sao vàng 500g

NL899 Trà olong sao vàng 500g

Mã : 899
80,000vnđ
59 lượt xem
NL800 Trà lài Phúc Long 100g

NL800 Trà lài Phúc Long 100g

Mã : 800
38,000vnđ
65 lượt xem
NL621 Trà đen số 9 Dan's - 500g

NL621 Trà đen số 9 Dan's - 500g

Mã : 621
60,000vnđ
84 lượt xem
NL584 Trà Hoa lài STC - 500g

NL584 Trà Hoa lài STC - 500g

Mã : 584
125,000vnđ
81 lượt xem
NL583 Trà Olong STC - 500g

NL583 Trà Olong STC - 500g

Mã : 583
120,000vnđ
76 lượt xem
NL582 Trà đen STC - 500g

NL582 Trà đen STC - 500g

Mã : 582
58,000vnđ
92 lượt xem
NL581 Trà sao vàng - trà đen 500g

NL581 Trà sao vàng - trà đen 500g

Mã : 581
55,000vnđ
68 lượt xem
NL580 Trà đen số 9 Búp trà tươi - 500g

NL580 Trà đen số 9 Búp trà tươi - 500g

Mã : 580
56,000vnđ
144 lượt xem
NL558 Trà sao vàng dứa - 300g

NL558 Trà sao vàng dứa - 300g

Mã : 558
19,000vnđ
67 lượt xem
NL557 Trà sao vàng lài - 300g

NL557 Trà sao vàng lài - 300g

Mã : 557
19,000vnđ
69 lượt xem
NL195 Trà Thái xanh 200g

NL195 Trà Thái xanh 200g

Mã : 195
52,000vnđ
94 lượt xem
NL194 Trà Thái đỏ 400g

NL194 Trà Thái đỏ 400g

Mã : 194
55,000vnđ
82 lượt xem
NL193 Trà đen Phúc Long 500g

NL193 Trà đen Phúc Long 500g

Mã : 193
115,000vnđ
86 lượt xem
NL192 Lục trà lài Lộc Phát 1kg

NL192 Lục trà lài Lộc Phát 1kg

Mã : 192
145,000vnđ
108 lượt xem
NL191 Hồng trà Lộc Phát 1kg

NL191 Hồng trà Lộc Phát 1kg

Mã : 191
145,000vnđ
89 lượt xem
NL190 Trà đen Lộc Phát 1kg

NL190 Trà đen Lộc Phát 1kg

Mã : 190
145,000vnđ
116 lượt xem
NL189 Trà Olong king 1kg

NL189 Trà Olong king 1kg

Mã : 189
165,000vnđ
75 lượt xem
NL188 Trà lài king 1kg

NL188 Trà lài king 1kg

Mã : 188
155,000vnđ
81 lượt xem