Trà đen Thượng hạng Hoàng Gia 500g*20g/thùng
Lục trà lài Hoàng Gia 500g*20g/thùng

Lục trà lài Hoàng Gia 500g*20g/thùng

Mã :
80,000vnđ
95 lượt xem
Trà đen Hoàng Gia 500g*20g/thùng

Trà đen Hoàng Gia 500g*20g/thùng

Mã :
55,000vnđ
72 lượt xem
Trà đen nguyên lá Wind tea 500g

Trà đen nguyên lá Wind tea 500g

Mã :
75,000vnđ
166 lượt xem
Trà thái xanh Cát Nghi tea 500g

Trà thái xanh Cát Nghi tea 500g

Mã :
100,000vnđ
159 lượt xem
Trà xanh nhài Auromatic Yelanshan đặc biệt 500g

Trà xanh nhài Auromatic Yelanshan đặc biệt 500g

Mã :
125,000vnđ
355 lượt xem
Trà đen đặc biệt Cát Nghi - 500g

Trà đen đặc biệt Cát Nghi - 500g

Mã :
75,000vnđ
230 lượt xem
Trà olong Cát Nghi - 500g

Trà olong Cát Nghi - 500g

Mã :
120,000vnđ
328 lượt xem
Trà xanh lài Cát Nghi - 500g

Trà xanh lài Cát Nghi - 500g

Mã :
85,000vnđ
297 lượt xem
Hồng trà thượng hạng nướng - TSV 500g

Hồng trà thượng hạng nướng - TSV 500g

Mã : HTNTSV
83,000vnđ
342 lượt xem
Trà Olong Gongcha 500g

Trà Olong Gongcha 500g

Mã : OLOGC
122,000vnđ
611 lượt xem
Hồng trà Gongcha 500g

Hồng trà Gongcha 500g

Mã : TGC
115,000vnđ
385 lượt xem
Trà đen số 9 Dou Xian 500g

Trà đen số 9 Dou Xian 500g

Mã : tdhh9
56,000vnđ
546 lượt xem
Hồng trà đặc biệt Royal 500gr

Hồng trà đặc biệt Royal 500gr

Mã : 036
85,000vnđ
1128 lượt xem
Hồng trà Royal 500gr

Hồng trà Royal 500gr

Mã : 035
70,000vnđ
590 lượt xem
Trà olong royal đặc biệt 500gr

Trà olong royal đặc biệt 500gr

Mã : 034
155,000vnđ
783 lượt xem
Trà Olong Royal 500gr

Trà Olong Royal 500gr

Mã : 033
130,000vnđ
545 lượt xem
Trà lài Royal 500gr

Trà lài Royal 500gr

Mã : 032
85,000vnđ
1334 lượt xem
Trà đen Lộc Phát 1kg

Trà đen Lộc Phát 1kg

Mã : 190
145,000vnđ
1391 lượt xem
Hồng trà Lộc Phát 1kg

Hồng trà Lộc Phát 1kg

Mã : 191
145,000vnđ
1327 lượt xem