Ống hút D6 thẳng, đen 500g

Ống hút D6 thẳng, đen 500g

Mã : OHD6TD
24,000vnđ
294 lượt xem
Ống hút D8 thẳng, đen 500g

Ống hút D8 thẳng, đen 500g

Mã : OHD8TD
24,000vnđ
298 lượt xem
Ống hút trân châu D12 nhọn đen 500g

Ống hút trân châu D12 nhọn đen 500g

Mã : OHD12D
25,000vnđ
170 lượt xem
Ống hút D6 đen, bẻ đầu - bao 100 túi

Ống hút D6 đen, bẻ đầu - bao 100 túi

Mã : OHD6B
320,000vnđ
141 lượt xem
Ống hút D8 đen, bẻ đầu - bao 50 túi

Ống hút D8 đen, bẻ đầu - bao 50 túi

Mã : OHD*B
270,000vnđ
160 lượt xem
Ống hút D6 bẻ đầu, nhiều màu (túi)

Ống hút D6 bẻ đầu, nhiều màu (túi)

Mã : OHD6CNM
5,000vnđ
200 lượt xem
Ống hút D6 trong, bẻ đầu, bọc màng - túi

Ống hút D6 trong, bẻ đầu, bọc màng - túi

Mã : OHD6tm
6,000vnđ
201 lượt xem
Ống hút D6 cong, trắng trong - túi 100 ống

Ống hút D6 cong, trắng trong - túi 100 ống

Mã : D6cTT
6,000vnđ
74 lượt xem
Ống hút phi 6 đen bẻ đầu - 1 bịch

Ống hút phi 6 đen bẻ đầu - 1 bịch

Mã : ohp6bd
5,000vnđ
769 lượt xem
Ống hút cong đen D8 - 1 bịch

Ống hút cong đen D8 - 1 bịch

Mã : 613
7,000vnđ
588 lượt xem
Ống hút trân châu có màng 500g/bịch

Ống hút trân châu có màng 500g/bịch

Mã : OHTCM
42,000vnđ
807 lượt xem
Ống hút nghệ thuật Thuận Lợi - 1 bịch

Ống hút nghệ thuật Thuận Lợi - 1 bịch

Mã : 614
7,000vnđ
405 lượt xem
Ống hút nghệ thuật đen Thuận Lợi - 1 bịch

Ống hút nghệ thuật đen Thuận Lợi - 1 bịch

Mã : 674
7,000vnđ
465 lượt xem
Ống hút D6 thẳng, có màng 500g/bịch

Ống hút D6 thẳng, có màng 500g/bịch

Mã : OHP6M
42,000vnđ
502 lượt xem
Ống hút phi 8 có màng 500g/bịch

Ống hút phi 8 có màng 500g/bịch

Mã : 617
42,000vnđ
599 lượt xem
Ống hút trân châu trắng không màng

Ống hút trân châu trắng không màng

Mã : OHTCT
33,000vnđ
736 lượt xem
Ống hút D8 thẳng trong - 500g

Ống hút D8 thẳng trong - 500g

Mã : OHD8TT
33,000vnđ
251 lượt xem
Ống hút D6 thẳng trong - 500g

Ống hút D6 thẳng trong - 500g

Mã : OHD6TT
30,000vnđ
273 lượt xem
Ống hút D6 trắng đục - thẳng 500g

Ống hút D6 trắng đục - thẳng 500g

Mã : OHD6T
26,000vnđ
155 lượt xem
Ống hút D12 bọc màng, bao 10 túi

Ống hút D12 bọc màng, bao 10 túi

Mã : OHTCMB
400,000vnđ
160 lượt xem