Ly giấy MÀU VÀNG 360ml - 50 cái

Ly giấy MÀU VÀNG 360ml - 50 cái

Mã : LGV
42,000vnđ
223 lượt xem
Ly giấy 500ml - THÙNG 1000 CÁI

Ly giấy 500ml - THÙNG 1000 CÁI

Mã : lgt2
880,000vnđ
158 lượt xem
Ly giấy 360ml - THÙNG 1000 CÁI

Ly giấy 360ml - THÙNG 1000 CÁI

Mã : lgthu
820,000vnđ
154 lượt xem
Ly giấy 500ml - 30 cái

Ly giấy 500ml - 30 cái

Mã : 976
42,000vnđ
497 lượt xem
Ly giấy 360ml - 50 cái

Ly giấy 360ml - 50 cái

Mã : 975
42,000vnđ
496 lượt xem
Ống cong đục 250 trắng - 1 bịch

Ống cong đục 250 trắng - 1 bịch

Mã : OHCD5
8,000vnđ
633 lượt xem
Ly nhựa Pet 360ml - dùng nắp D92- 50 cái

Ly nhựa Pet 360ml - dùng nắp D92- 50 cái

Mã : LYPET360
24,000vnđ
1013 lượt xem
Ly đáy bầu 500ml - D95 16oz -50c

Ly đáy bầu 500ml - D95 16oz -50c

Mã : D9516ozDB
31,000vnđ
65 lượt xem
Ly trơn 500ml PP - dùng nắp D95 - 16oz 500ml

Ly trơn 500ml PP - dùng nắp D95 - 16oz 500ml

Mã : lyPP500
30,000vnđ
494 lượt xem
Ly đáy bầu 700ml PP - dùng nắp D95- 22oz loại 1 - 1 cây 50 ly
Ly trơn 500ml Pet - dùng nắp D92 - 16oz - 50 ly

Ly trơn 500ml Pet - dùng nắp D92 - 16oz - 50 ly

Mã : LP500d
41,000vnđ
799 lượt xem
Ly trớn 700ml PP - dùng nắp D95 - 22oz loại 1 - 50 cái

Ly trớn 700ml PP - dùng nắp D95 - 22oz loại 1 - 50 cái

Mã : LY700PP1
34,000vnđ
520 lượt xem
Ly pet D92 - 12/14oz - 360ml - Thùng 1000 cái

Ly pet D92 - 12/14oz - 360ml - Thùng 1000 cái

Mã : l36T
440,000vnđ
81 lượt xem
Ly nhựa PP D95 - 16oz - 500ml - Thùng 1000 cái

Ly nhựa PP D95 - 16oz - 500ml - Thùng 1000 cái

Mã : d9516T
540,000vnđ
127 lượt xem
Ly đáy bầu 500ml PP - dùng nắp D95 - Thùng 1000 ly

Ly đáy bầu 500ml PP - dùng nắp D95 - Thùng 1000 ly

Mã : LDBT500
560,000vnđ
269 lượt xem
Ly nhựa PP D95 - 22oz - 700ml - Thùng 1000 cái

Ly nhựa PP D95 - 22oz - 700ml - Thùng 1000 cái

Mã : l22ozT
660,000vnđ
160 lượt xem
Ly đáy bầu 700ml PP - dùng nắp D95 - 22oz- Thùng 1000 ly

Ly đáy bầu 700ml PP - dùng nắp D95 - 22oz- Thùng 1000 ly

Mã : LDBT700
660,000vnđ
287 lượt xem
Ống hút D6 thẳng, đen 500g

Ống hút D6 thẳng, đen 500g

Mã : OHD6TD
24,000vnđ
294 lượt xem
Ống hút D8 thẳng, đen 500g

Ống hút D8 thẳng, đen 500g

Mã : OHD8TD
24,000vnđ
298 lượt xem
Ống hút trân châu D12 nhọn đen 500g

Ống hút trân châu D12 nhọn đen 500g

Mã : OHD12D
25,000vnđ
170 lượt xem