Ly vuông nhỏ HPB98 - 230ml, lốc 2 cái

Ly vuông nhỏ HPB98 - 230ml, lốc 2 cái

Mã :
20,000vnđ
273 lượt xem
Ly nhựa trơn HPB92 - 450ml, lốc 5 cái

Ly nhựa trơn HPB92 - 450ml, lốc 5 cái

Mã :
33,000vnđ
179 lượt xem
Ly PICNIC HPB34 - 450ml, lốc 4 cái

Ly PICNIC HPB34 - 450ml, lốc 4 cái

Mã :
23,000vnđ
143 lượt xem
Ly nhựa HPB26 - 385ml, lốc 5 cái

Ly nhựa HPB26 - 385ml, lốc 5 cái

Mã :
28,000vnđ
185 lượt xem
Ly hàng không HPB56 - 200ml, lốc 10 cái

Ly hàng không HPB56 - 200ml, lốc 10 cái

Mã :
23,000vnđ
173 lượt xem
Nắp bằng D95 ly nhựa - cây 50 cái

Nắp bằng D95 ly nhựa - cây 50 cái

Mã : NBD95
11,000vnđ
394 lượt xem
Nắp bằng D92 ly nhựa - cây 50 cái

Nắp bằng D92 ly nhựa - cây 50 cái

Mã : nbd92
11,000vnđ
260 lượt xem
Nắp cầu D95 - 50cái/cây

Nắp cầu D95 - 50cái/cây

Mã : NCD95
15,000vnđ
1154 lượt xem
Nắp cầu D92  - 50c/cây

Nắp cầu D92 - 50c/cây

Mã : NCD92
15,000vnđ
1067 lượt xem
Nắp cầu D95 - 1000 cái / thùng

Nắp cầu D95 - 1000 cái / thùng

Mã : N95T
260,000vnđ
391 lượt xem
Nắp cầu D92 - 1000 cái / thùng

Nắp cầu D92 - 1000 cái / thùng

Mã : N92T
260,000vnđ
274 lượt xem
Ly nhựa Pet 12/14oz (360ml) - dùng nắp D92- 50 cái

Ly nhựa Pet 12/14oz (360ml) - dùng nắp D92- 50 cái

Mã : 4101
24,000vnđ
1536 lượt xem
Ly pet D92 - 12/14oz - 360ml - Thùng 1000 cái

Ly pet D92 - 12/14oz - 360ml - Thùng 1000 cái

Mã : 4102
455,000vnđ
395 lượt xem
Ly trơn Pet 16oz (500ml) - dùng nắp D92 - 16oz - 50 ly

Ly trơn Pet 16oz (500ml) - dùng nắp D92 - 16oz - 50 ly

Mã : 4103
34,000vnđ
1085 lượt xem
Ly trơn 500ml PP - dùng nắp D95 - 16oz 500ml

Ly trơn 500ml PP - dùng nắp D95 - 16oz 500ml

Mã : 4105
27,000vnđ
725 lượt xem
Ly nhựa PP D95 - 16oz - 500ml - Thùng 1000 cái

Ly nhựa PP D95 - 16oz - 500ml - Thùng 1000 cái

Mã : 4106
500,000vnđ
556 lượt xem
Ly đáy bầu 500ml - D95 16oz -50c

Ly đáy bầu 500ml - D95 16oz -50c

Mã : 4107
31,000vnđ
234 lượt xem
Ly đáy bầu 500ml PP - dùng nắp D95 - Thùng 1000 ly

Ly đáy bầu 500ml PP - dùng nắp D95 - Thùng 1000 ly

Mã : 4108
560,000vnđ
481 lượt xem
Ly đáy bầu 700ml PP - dùng nắp D95 - 22oz- Thùng 1000 ly