Khay đá 14 viên HPL98

Khay đá 14 viên HPL98

Mã :
20,000vnđ
32 lượt xem
Khay đá vuông nắp đậy HPL85

Khay đá vuông nắp đậy HPL85

Mã :
32,000vnđ
34 lượt xem
Khay đá nắp đậy 8 viên HPL56

Khay đá nắp đậy 8 viên HPL56

Mã :
30,000vnđ
32 lượt xem
Khay đá nắp đậy 9 viên HPL51

Khay đá nắp đậy 9 viên HPL51

Mã :
30,000vnđ
30 lượt xem
Hộp bầu 2800ml nhựa PP*40

Hộp bầu 2800ml nhựa PP*40

Mã :
18,000vnđ
99 lượt xem
Hộp bầu 1950ml nhựa PP*40

Hộp bầu 1950ml nhựa PP*40

Mã :
15,000vnđ
78 lượt xem
Hộp bầu 1290ml nhựa PP*40

Hộp bầu 1290ml nhựa PP*40

Mã :
11,000vnđ
59 lượt xem
Hộp bầu 780ml nhựa PP*40

Hộp bầu 780ml nhựa PP*40

Mã :
10,000vnđ
67 lượt xem
Hộp bầu 490ml nhựa PP*40

Hộp bầu 490ml nhựa PP*40

Mã :
7,000vnđ
73 lượt xem
Hộp bầu 280ml nhựa PP*60

Hộp bầu 280ml nhựa PP*60

Mã :
5,000vnđ
57 lượt xem
Khuôn Silicon chân cún (6 ô)

Khuôn Silicon chân cún (6 ô)

Mã :
30,000vnđ
108 lượt xem
Khay làm bánh 60x40x5cm, inox dày 1mm

Khay làm bánh 60x40x5cm, inox dày 1mm

Mã :
130,000vnđ
130 lượt xem
Khay làm bánh 60x40x3cm, inox dày 1mm

Khay làm bánh 60x40x3cm, inox dày 1mm

Mã :
125,000vnđ
115 lượt xem
Khuôn bánh plan tròn số 3 (quả táo) - 65ml - 50 cái
Khay inox đựng topping 8 ngăn kèm nắp

Khay inox đựng topping 8 ngăn kèm nắp

Mã :
260,000vnđ
398 lượt xem
Khay inox đựng topping 6 ngăn kèm nắp

Khay inox đựng topping 6 ngăn kèm nắp

Mã :
230,000vnđ
484 lượt xem
Khay thạch 25 viên hình thú

Khay thạch 25 viên hình thú

Mã :
18,000vnđ
211 lượt xem
Khay làm đá 33 viên tròn

Khay làm đá 33 viên tròn

Mã :
16,000vnđ
381 lượt xem
Khuôn silicon dấu chân cún mèo 3D

Khuôn silicon dấu chân cún mèo 3D

Mã :
30,000vnđ
345 lượt xem