Hũ rắc bột matcha inox số 6 - 6,5cmx11cm

Hũ rắc bột matcha inox số 6 - 6,5cmx11cm

Mã :
55,000vnđ
95 lượt xem
Hũ rắc bột matcha inox số 5 - 5,3cmx10cm

Hũ rắc bột matcha inox số 5 - 5,3cmx10cm

Mã :
40,000vnđ
75 lượt xem
Nồi ủ trân châu 10L

Nồi ủ trân châu 10L

Mã : nutc
900,000vnđ
328 lượt xem
HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 3 - DxH: 56x80

HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 3 - DxH: 56x80

Mã : 0003
50,000vnđ
521 lượt xem
HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 4 - DxH: 51x72

HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 4 - DxH: 51x72

Mã : 0002
37,000vnđ
628 lượt xem
HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 1 - DxH: 68x90

HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 1 - DxH: 68x90

Mã : 0001
50,000vnđ
81 lượt xem
HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 2 - DxH: 66x78

HŨ RẮC BỘT MATCHA SỐ 2 - DxH: 66x78

Mã : 0001a
50,000vnđ
73 lượt xem
Bình ủ trà 6 lít

Bình ủ trà 6 lít

Mã : BU6L
280,000vnđ
960 lượt xem
Bình ủ trà 8 lít

Bình ủ trà 8 lít

Mã : 1016
300,000vnđ
1084 lượt xem
Bình ủ trà 10 lít

Bình ủ trà 10 lít

Mã : 1017
320,000vnđ
879 lượt xem
Bình ủ trà 12 lít

Bình ủ trà 12 lít

Mã : BU12l
350,000vnđ
743 lượt xem