Hộp nhựa JB17 - 1 ngăn (Hộp HT17) - Lốc 50 bộ
Hộp nhựa JB17 - 1 ngăn (Hộp HT17) - THÙNG 500 BỘ
Hộp nhựa HT203 - THÙNG - 6 lốc - 300 bộ

Hộp nhựa HT203 - THÙNG - 6 lốc - 300 bộ

Mã :
630,000vnđ
31 lượt xem
Hộp nhựa HT203 - lốc 50 bộ

Hộp nhựa HT203 - lốc 50 bộ

Mã :
110,000vnđ
41 lượt xem
Bộ khay thạch nhựa PC - 3 khay 1/6*15cm

Bộ khay thạch nhựa PC - 3 khay 1/6*15cm

Mã :
380,000vnđ
80 lượt xem
Bộ khay thạch nhựa PC - 1 khay 1/6 và 3 khay 1/9*15cm
Bộ khay thạch nhựa PC - 2 khay 1/6*15cm

Bộ khay thạch nhựa PC - 2 khay 1/6*15cm

Mã :
260,000vnđ
64 lượt xem
Hộp bầu 2800ml nhựa PP*40

Hộp bầu 2800ml nhựa PP*40

Mã :
18,000vnđ
130 lượt xem
Hộp bầu 1950ml nhựa PP*40

Hộp bầu 1950ml nhựa PP*40

Mã :
15,000vnđ
116 lượt xem
Hộp bầu 1290ml nhựa PP*40

Hộp bầu 1290ml nhựa PP*40

Mã :
11,000vnđ
105 lượt xem
Hộp bầu 780ml nhựa PP*40

Hộp bầu 780ml nhựa PP*40

Mã :
10,000vnđ
101 lượt xem
Hộp bầu 490ml nhựa PP*40

Hộp bầu 490ml nhựa PP*40

Mã :
7,000vnđ
127 lượt xem
Hộp bầu 280ml nhựa PP*60

Hộp bầu 280ml nhựa PP*60

Mã :
5,000vnđ
86 lượt xem
Khay inox đựng topping 8 ngăn kèm nắp

Khay inox đựng topping 8 ngăn kèm nắp

Mã :
260,000vnđ
524 lượt xem
Khay inox đựng topping 6 ngăn kèm nắp

Khay inox đựng topping 6 ngăn kèm nắp

Mã :
230,000vnđ
676 lượt xem
Khay 1/9-100 inox 10x10x17,5cm

Khay 1/9-100 inox 10x10x17,5cm

Mã : 949
85,000vnđ
1450 lượt xem