Hồng trà thượng hạng nướng - TSV 500g

Hồng trà thượng hạng nướng - TSV 500g

Mã : HTNTSV
83,000vnđ
408 lượt xem
Hồng trà Gongcha 500g

Hồng trà Gongcha 500g

Mã : TGC
115,000vnđ
549 lượt xem
Hồng trà đặc biệt Royal 500gr

Hồng trà đặc biệt Royal 500gr

Mã : 036
85,000vnđ
1234 lượt xem
Hồng trà Royal 500gr

Hồng trà Royal 500gr

Mã : 035
70,000vnđ
676 lượt xem
Hồng trà Lộc Phát 1kg

Hồng trà Lộc Phát 1kg

Mã : 191
150,000vnđ
1450 lượt xem
Hồng trà king đỏ 1kg (Xuân Thịnh)

Hồng trà king đỏ 1kg (Xuân Thịnh)

Mã : 211
120,000vnđ
1452 lượt xem
Hồng trà king vàng 1kg (Xuân Thịnh)

Hồng trà king vàng 1kg (Xuân Thịnh)

Mã : 212
99,000vnđ
1053 lượt xem
Hồng trà cao cấp Gia Thịnh Phát 3kg

Hồng trà cao cấp Gia Thịnh Phát 3kg

Mã : 220
255,000vnđ
340 lượt xem