Dĩa giấy nhí - 10 cái

Dĩa giấy nhí - 10 cái

Mã : DGN
9,000vnđ
58 lượt xem
Dĩa 46 giấy - 10c

Dĩa 46 giấy - 10c

Mã : D46G
10,000vnđ
54 lượt xem
Cup giấy chịu nhiệt 100c - nhỏ

Cup giấy chịu nhiệt 100c - nhỏ

Mã : CN
18,000vnđ
63 lượt xem
Cup giấy chịu nhiệt 50c - lớn

Cup giấy chịu nhiệt 50c - lớn

Mã : CL
20,000vnđ
67 lượt xem
Cup giấy nhí - cây

Cup giấy nhí - cây

Mã : CGN
32,000vnđ
58 lượt xem
Cupcake 12 bông - 1 cây

Cupcake 12 bông - 1 cây

Mã : C12B
60,000vnđ
61 lượt xem
Cupkace 9.5 bông - 1000 cái

Cupkace 9.5 bông - 1000 cái

Mã : C95B
75,000vnđ
67 lượt xem
Cupcake 7.5 bông - 1000 cái

Cupcake 7.5 bông - 1000 cái

Mã : c75B
60,000vnđ
62 lượt xem
Cupcake 9 bông - 1 cây

Cupcake 9 bông - 1 cây

Mã : C9B
42,000vnđ
47 lượt xem
Giấy nến 100m*45cm

Giấy nến 100m*45cm

Mã : GN45
290,000vnđ
56 lượt xem
Cupcake 14 Wind Mill - 50 miếng

Cupcake 14 Wind Mill - 50 miếng

Mã : C14 WM
12,000vnđ
66 lượt xem
Giấy nến 5m*30cm - cuộn

Giấy nến 5m*30cm - cuộn

Mã : GN30
15,000vnđ
83 lượt xem
Cupcake 14 chống dính trắng - 50 miếng

Cupcake 14 chống dính trắng - 50 miếng

Mã : C14
10,000vnđ
68 lượt xem
Giấy thấm dầu THP

Giấy thấm dầu THP

Mã : GTD
28,000vnđ
70 lượt xem
Thuyền giấy L - 10 cái

Thuyền giấy L - 10 cái

Mã : TGL
14,000vnđ
61 lượt xem
Dĩa nĩa - 10 cái

Dĩa nĩa - 10 cái

Mã : DNia
12,000vnđ
70 lượt xem